Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης “Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.”

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019
image_print