Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης «Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2019
image_print