1

Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης “Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.”