Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση Βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις (ΕΣΠΑ).Πολυετής υποχρέωση ποσού 350.000,00€ στο έτος 2024.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
image_print