Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Δ’ ανανέωση μείωσης μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων με αριθμ. 4, 5 & 6 της Δημοτικής Λαχαναγοράς

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print