1

Δ’ ανανέωση μείωσης μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων με αριθμ. 4, 5 & 6 της Δημοτικής Λαχαναγοράς