Δ2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ