Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.Διοργάνωση ημερίδας με αντικείμενο την παρουσίαση των προκαταρκτικών μελετών του έργου-Ανάπτυξη Δημιουργικού Κόμβου για τις Οπτικοακουστικές τέχνες.

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024
image_print