Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας στο πλαίσιο των Συναντήσεων Εργασίας Στελεχών των Αστικών Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΕΥΔ του Προγράμματος Ήπειρος με το Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print