1

Δαπάνες διοργάνωσης “Υπηρεσίες Φυλάξης Ονειρούπολης”. Πολυετής υποχρέωση ποσού 3.341,06€ στο έτος 2023.