Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης..Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος Ονειρούπολης.Πολυετής υποχρέωση ποσού 800,00€ στο έτος 2023

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print