Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος Ονειρούπολης (Συναυλίες- παιδικές παραστάσεις-θέατρο- τοπικά μουσικά συγκροτήματα.Πολυετής υποχρέωση ποσού1.860,00€ στο έτος 2023.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print