Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης( Εργασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης).