Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης.Ηλεκτρολογικές εργασίες Ονειρούπολης, πολυετής υποχρέωση με δέσμευση ποσού στο τρέχον οικ. έτος 31.631,16€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 3.088,84€