Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης.Ηλεκτρολογικές εργασίες Ονειρούπολης, πολυετής υποχρέωση ποσού 3.088,84€ στο έτος2023

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print