1

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Μίσθωση θερμαντικών σωμάτων υγραερίου με τις απαραίτητες φιάλες.Πολυετής υποχρέωση ποσού 4.200,00€ στο τρέχον οικ. έτος και στο 2023 το ποσό των 1.200,00€