Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης (Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη).