Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Οργάνωση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και συντονισμός εθελοντών.Πολυετής υποχρέση ποσού 711,11€ στο έτος 2023.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print