Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Προβολή τηλεοπτικών σποτ.Πολυετής υποχρέωση ποσού 213,59€ στο έτος 2023.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print