Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Προβολή τηλεοπτικών σποτ.Πολυετής υποχρέωση ποσού 785,85€ στο τρέχον οικ. έτος και στο έτος 2023 το ποσό των 213,59€

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022
image_print