Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Συντονισμός δράσεων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.Πολυετής υποχρέωση ποσού στο έτος 2023 2.444,45€

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print