Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Το ξυλουργείο του Αϊ Βασίλη.Πολυετής υποχρέωση ποσού 10.111,11€ στο τρέχον οικ. έτος και στο 2023 το ποσό των 2.888,89€

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022
image_print