Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Ζωγραφική προσώπου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 6.995,68€ στο τρέχον οικ. έτος και 1.004,31€ στο έτος 2024.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023
image_print