Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Ζωγραφική προσώπου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 6.995,68€ στο τρέχον οικ. έτος και 1.004,31€ στο έτος 2024.