1

Δαπάνες εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας του Πατέρα.