Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα, εκτυπωτές, λοιπά εξαρτήματα.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022
image_print