Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 20845/6-6-2024

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print