Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας (τηλεφωνικά τέλη)

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
image_print