Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας (Τηλεφωνικά τέλη)

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print