Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας(τηλεφωνικά τέλη)

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
image_print