Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Μισθοδοσίας Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2024
image_print