Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες Μισθοδοσίας Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023
image_print