1

Δαπάνες που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων οικ. έτους 2023