Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017
image_print