1

Δαπάνη για την υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις προσκλήσεις του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” για την πρόσκληση ” ΑΤ06″