Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΑΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print