Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
image_print