Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print