Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
image_print