Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ 01-01-2022 ΕΩΣ 30-04-2022 (ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022
image_print