Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print