Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνη καθαριότητας δημοτικών κτηρίων.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020, 2021 και 2022. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 0,00€ , για το έτος 2021 υποχρώση ποσού 95.625,00€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 39.375,00 €

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
image_print