Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
image_print