Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
image_print