Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2018

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018
image_print