1

ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2018