Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print