Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-λυκείου.Πολυετής δαπάνη ποσού 132.096,10€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print