Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-λυκείου.Πολυετής υποχρέωση ποσού στο τρέχον οικ. έτος 150.503,01€ και το ποσό των 189.675,02€ στο έτος 2024

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print