Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Δεύτερη(2η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας Οικονομικού Έτους 2020.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
image_print