Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Δέσμευση του Δήμου Δράμας για την ένταξη στο υπό εκπόνηση νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας, της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023
image_print